Väv-gummikomensatorer

Vi kan leverera specialbälgar i gummi för våta rökgaser i alla dimensioner, både cirkulära och fyrkantiga. Dessa kompensatorer är dimensionerade för max 50 kPa och 200°C. De finns i fyra olika material: neoprene, EPDM, viton och silikon. Deras standarddesign är densamma som för våra vävkompensatorer gällande bygglängd, flänsbredd, etc.