Thermiculite 715

Flexitallic Thermiculite är en revolution i packningsvärlden. Packningen är tillverkad av naturmineralen vermiculite som expanderats genom värmebehandling. På detta sätt får den egenskaper som på många sätt liknar grafit men med fördelen att den tål ett mycket större temperaturspann.

Den har även en utmärkt kemikalieresistens. Till exempel gården utmärkt att använda i saltvattenapplikationer. Då den tål höga temperaturer och har god flexibilitet kan den med fördel användas vid avgasflänsar där annars grafit har en tendens att koksa.

Används med fördel på alla platser där man traditionellt använder grafit men även på applikationer med mycket höga temperaturer samt i oxiderande miljöer.

Ingen metallarmering och maxtemperatur på 538°C. ,klarar temperaturer ner mot absoluta nollpunkten (-273,15°C).

Levereras som ark i dimensionen: 1500mm x 1500 mm

Tjocklek: 0.8, 1.5, 2.0 och 3.2 mm.

Levereras som färdigstansad flänspackning enl. EN 1514-1 eller specialtillverkad enligt kunds önskemål.

Tekniska data:
Gränsvärdena gäller vid gynnsamma förhållanden. Utnyttja inte flera gränsvärden samtidigt. Kontakta oss vid tveksamheter.
Temperatur: -270°C till +538°C Max invändigt tryck: 200 bar (20 MPa) vid idealiska förhållanden.

Rekommendationer generellt:
Rekommenderat yttryck: min 20 N/mm², max 200 N/mm²
Gasläckage (nitrogen): max 1,4 ml/min
Återfjädring: >20 % pH: 0 till 14