Spirallindad Packning

Flexitallic spirallindad packning är en högpresterande planpackning i första hand avsedd för applikationer där vanliga planpackningar tenderar att pressas ut. Den klarar väldigt höga klämkrafter och höga tryck.

Tekniska data:
Gränsvärdena gäller vid gynnsamma förhållanden.
Utnyttja inte flera gränsvärden samtidigt.
Kontakta oss vid tveksamheter.
Temperatur: upp till +650 °C (grafitfyllnad)
Max invändigt tryck: 320 bar (32 MPa) generellt Fläns med fjäder och not 400 bar(40 MPa)
Rekommenderat yttryck: min 50 N/mm², max 300 N/mm² (FLS4) För övriga typer begär särskilt produktblad Flexitallic

Spirallindad packning har mycket god återfjädring för att klara temperaturväxlingar i flänsar. Den kan levereras i alla förekommande flänsstandarder.

Packningen är uppbyggd av ett profilerat stålband i SS316L som lindats tillsammans med ett fyllnadsmaterial, oftast ren grafit men andra fyllnadsmaterial kan levereras, såsom PTFE, thermiculite och mica. Tätningselementet kan förses med inre och yttre stödring för att passa flänsstandard.

Stödringarna kan levereras i ett flertal material för att passa in i applikationen.

En specialvariant kallad LS (Low Stress) finns för speciella applikationer.

Flexitallic spirallindad packning levereras som standard med 4,5 mm tjockt tätningselement och 3,2 mm tjocka stödringar, men kan vid speciella applikationer fås i andra dimensioner. Kontakta oss vid behov. Levereras som flänspackning enl. EN 1514-1. Packningen kan tillverkas i många materialkombinationer och utförande. Kontakta oss vid behov.