Spirallindad luckpackning

Används till flertalet medier.
Tillverkas somtraditionell spirallindad packning. Kan fås med stödringar vid behov. Fyllnadsmaterial är som standard expanderad grafit. Andra typer av fyllnadsmaterial såsom PTFE och thermiculite kan beställas vid behov. Används vid höga tryck och svåra driftförhållanden.

Levereras som färdig packning enligt gällande standard. Kan även beställas i specialdimensioner.

Tekniska data
Tryck: upp till 32 MPa Temperatur: upp till 650°C