Specialkompensatorer

Vi tillhandahåller även olika typer av specialkompensatorer som skräddarsys efter kundens krav.
Det kan vara till exempel saxkompensatorer, enbälgiga kompensatorer, externt trycksatta kompensatorer eller kompensatorer med förstärkningsringar.