LocTech EC

Packning av ren expanderad grafit utan armering.

Kan användas på de flesta medier.

Levereras som ark i dimensionen: 1000 mm x 1000 mm

Tjocklek: 0,75, 1,0, 1,5 och 2,0 mm

Lämplig för:

Lämpliga media: ånga, vatten, petroleumprodukter, lut,syror och gaser.dock ej starkt oxiderande syror i höga temperaturer.

Levereras som färdigstansad flänspackning enl. EN 1514-1 eller specialtillverkad enligt kunds önskemål

Tekniska data:

Gränsvärdena gäller vid gynnsamma förhållanden. Utnyttja inte flera gränsvärden samtidigt. Kontakta oss vid tveksamheter.

Temperatur: -200°C till +550°C. Högre vid icke oxiderande miljö

Max invändigt tryck: 600 bar (60 MPa) vid idealiska förhållanden

Rekommenderat yttryck: min 20 N/mm², max 200 N/mm²

Gasläckage (nitrogen): max 1,5 ml/min

Återfjädring: >15 % pH: 0 till 14