LocTech 4180

Fläta gjord av en grafitfiber med högt kolfiberinnehåll (99 %). Flätan är uniktuppbyggd genom en flätningsmetod som medger extremt höga belastningar. Flätan tål mycket höga temperaturer och periferihastigheter. Värmeavledningen är exceptionellt god. Flätan innehåller extremt låga halter av klorider, vilket gör den lämplig även för kärnkraft.

Lämplig till:

– Pumpar

– Omrörare

– Ventiler

Media:

– Vatten

– Ånga

– Socker

– Kemikalier

Tekniska data:

Temperaturområde: -100°C till +650°C

pH: 0 till 14

Periferihastighet: 30 m/sek