LocTech 4168

Fläta gjord av 99,9 % expanderad grafit. Flätan har extremt god värmeavledning. Den är mycket känslig för ojämnheter på axel eller ventilspindel.

Lämplig till:

– Pumpar (matarvattenpumpar)

– Ventiler

Media:

– Ånga

– Vatten

– Kemikalier (ej starkt oxiderande)

Tekniska data:

Temperaturområde: -100°C till +650°C

pH: 0 till 14

Periferihastighet: kontakta oss