LocTech 4133 Kevlar®

Fläta gjord av kontinuerlig aramidfiber.

Impregnerad med PTFE och ett icke brännbart smörjmedel. Flätan sätter sig inte, har låg friktion och motstår värme vid höga periferihastigheter.

Lämplig till:

– Pumpar

– Statiska tätningsapplikationer

Media:

– Vatten

– Slamvatten

– Slig

– Olja

– Starka alkalier

Teknisk data:

Temperaturområde: -100°C till +250°C

pH: 3 till 12

Periferihastighet: 15 m/sek