LocTech 4132

Boxfläta av ren PTFE. Impregnerad fiber för fiber med PTFE och ett inert smörjmedel. Diagonalflätad för perfekt kvadratisk form. Mycket hög kemisk resistens. Smörjmedlet ger mycket låg friktion för minskat axelslitage.

Lämplig till:

– Ventiler med luft och gas

– Centrifugalpumpar

– Omrörare

Media:

– Aggressiva kemikalier

– Lågtrycksånga

– Koncentrerade syror

Tekniska data:

Temperaturområde: -200°C till +250°C,

pH: 0 till 14

Periferihastighet: 8 m/sek