LocTech 4132-A

Samma fläta som LocTech 4132 men med skillnaden att smörjmedlet är livsmedelsgodkänt

Lämplig till:

– Livsmedelsindustri

– Ventiler med luft och gas

– Centrifugalpumpar

– Omrörare

Media:

– Aggressiva kemikalier

– Lågtrycksånga

– Koncentrerade syror

Tekniska data:

Temperaturområde: -200°C till +250°C,

pH: 0 till 14

Periferihastighet: 8 m/sek