LocTech 4131

Boxfläta av ren PTFE. Impregnerad med PTFE fiber för fiber. Diagonalflätad för perfekt kvadratisk form. Mycket hög kemisk resistens. Flätan är mycket stark och tål tryck på upp till 350 kg/cm².

Lämplig till:

– Ventiler

– Pumpar med låg periferihastighet

– Omrörare

Media:

– Aggressiva kemikalier

– Lågtrycksånga

– Lösningsmedel

– Syrgasgodkänd

Tekniska data:

Temperaturområde: -200°C till +250°C,

pH: 0 till 14

Periferihastighet: 2 m/sek