LocTech 4110

Boxfläta av PTFE.

Diagonalflätad av renaste vit Lenzingfiber. Flätan har mycket högre styrka och värmeavledning än traditionell PTFE-fläta. Flätan har även utmärkt självsmörjande egenskaper.

Fördelar:

– Ökad värmeavledning

– Minskat axelslitage

– Längre livslängd

– Hög kemikalieresistens

– Fransar sig inte eller släpper partiklar

– Hårdnar inte

– FDA-certifikat för livsmedel

– Syrgasgodkänd

Tekniska data:

Lämplig till:

– Omrörare

– Transportörer

– Pumpar

– Vakuumpumpar

Media:

– Aggressiva kemikalier

– Lågtrycksånga

– Koncentrerade syror

– Lösningsmedel

Temperaturområde: -200°C till +250°C,

pH: 0 till 14

Periferihastighet: 20 m/sek