Lateralkompensator

Den här kompensatorn är uppbyggd av två bälgar som är sammansvetsade med ett rör. De två stängerna är dimensionerade för att ta upp tryckstötar i systemet. Bälgen kan ta upp laterala rörelser i flera plan.