Kompensator typ P, gul

Vi rekommenderar Teguflex kompensator med gul etikett för vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska oljor, oljehaltig luft, butan- och propangas, acetylen, svaga och utspädda syror (dock ej salpetersyra).

Innergummi: Nitril
Yttergummi: Neopren
Armering: Nyloncord
Flänsar: Elförzinkade stålflänsar
Temperatur: Beroende på medium, dock max 90°C

Beständig mot väder, ozon, ljus och oljestänk
Självslocknande vid brand.