Kompensator typ P, grön

Kompensatorn med grön etikett är specialkonstruerad för starka och koncentrerade syror. Dock ej koncentrerad salpetersyra och koncentrerad svavelsyra. Vid mycket aggressiva syror måste temperaturen sänkas. Den här kompensatorn är också lämplig för oljebemängd kompressorluft.

Innergummi: Hypalon
Yttergummi: Neopren
Armering: Nyloncord
Flänsar: Elförzinkade stålflänsar
Temperatur: Beroende på medium, dock max 90°C

Beständigt mot väder, ozon, ljus och oljestänk. Självslocknande vid brand.