Grafloc CTA

GrafLoc CTA är en packning som lämpar sig utmärkt till delningsplan på till exempel växellådor, lock, luckor o.d. Den är uppbyggd av ett veckat grafitband med adhesiv på baksidan för att lätt kunna fästa packningen på delningsplanet eller flänsen.

Levereras i dimensionerna:

Dimension (mm) Längd (m)

9,0 x 0,5 – 30

12,5 x 0,5 – 30

19,0 x 0,5 – 30

25,0 x 0,5 – 30

9,0 x 0,8 – 15

12,5 x 0,8 – 15

19,0 x 0,8 – 15

25,0 x 0,8 – 15

Tekniska data:

Gränsvärdena gäller vid gynnsamma förhållanden. Utnyttja inte flera gränsvärden samtidigt. Kontakta oss vid tveksamheter.

Temperatur: -200°C till +550°C. Högre vid icke oxiderande miljö

Max invändigt tryck: 600 bar (60 MPa) vid idealiska förhållanden

Rekommenderat yttryck: min 20 N/mm², max 200 N/mm²

Gasläckage (nitrogen): max 1,5 ml/min

Återfjädring: >15 % pH: 0 till 14