Glidringar

Vi erbjuder ett stort urval av stationära glidytor av standardmaterial: CA, CE, SC, SSIC och TC.
Vårt stora urval med olika utföranden garanterar bästa resultat vid byte mot befintlig del.