Flödesmätare

SLM är en flödesmätare framtagen för mekaniska tätningar där störningar i tätningsvattenflödet ej får förekomma.

Användningsområde för SLM flödesmätare:
– Enkla och dubbla mekaniska tätningar
– Packboxar