Flexicarb RGS4

Packning av ren expanderad grafit med stålarmering.
Uppbyggd av en stålfolie 0,002 mm tjock (AISI 316) som belagts med expanderad grafit på båda sidor. Kan användas på de flesta medier.

Levereras som ark i dimensionen: 1000mm x 1000mm

Tjocklek: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm och 2,5 mm

Lämplig för:

Lämpliga media: ånga, vatten, petroleumprodukter, lutar, syror och gaser, dock ej starkt oxiderande syror i höga temperaturer.

Levereras som färdigstansad flänspackning enl. EN 1514-1 eller specialtillverkad enligt kunds önskemål

Tekniska data:
Gränsvärdena gäller vid gynnsamma förhållanden. Utnyttja inte flera gränsvärden samtidigt. Kontakta oss vid tveksamheter.
Temperatur: -200°C till +550°C. Högre vid icke oxiderande miljö Max invändigt tryck: 210 bar (21 MPa) vid idealiska förhållanden
Rekommenderat yttryck: min 20 N/mm², max 200 N/mm² Gasläckage (nitrogen): max 3,1 ml/min
Återfjädring: >16 % pH: 0 till 14

Datablad Flexicarb® RGS4 PDF