Flexicarb RGS1

Packning av ren expanderad grafit med nickelarmering.
Uppbyggd av en nickelfolie 13 mikrometer tjock som belagts med expanderad grafit på båda sidor. Kan användas på de flesta medier, dock ej starkt oxiderande syror i höga temperaturer.

Levereras som ark i dimensionen: 1000mm x 1000mm

Tjocklek: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm,  2,0 mm och 2,5 mm

Lämplig för:

Lämpliga media: ånga,vatten, petroleumprodukter, lut,syror och gaser, dock ej starkt oxiderande syror i höga temperaturer.

Levereras som färdigstansad flänspackning enl. EN 1514-1 eller specialtillverkad enligt kunds önskemål

Teknisk data:
Gränsvärdena gäller vid gynnsamma förhållanden. Utnyttja inte flera gränsvärden samtidigt. Kontakta oss vid tveksamheter.
Temperatur: -200°C till +550°C. Högre vid icke oxiderande miljö
Max invändigt tryck: 210 bar (21 MPa) vid idealiska förhållanden
Rekommenderat yttryck: min 20 N/mm², max 170 N/mm²
Gasläckage (nitrogen): max 1,5 ml/min
Återfjädring: >16 %
pH: 0 till 14

Datablad Flexicarb® RGS1 PDF