Flänsisolersatser

Flexitallic pikoteksatser speciellt framtagna för att avhjälpa problem som kan uppstå vid galvaniska strömmar och statisk elektricitet.
Dessa satser isolerar flänsarna helt från varandra.
Detta hjälper även till att hämma den korrosion som uppkommer genom galvaniska strömmar.
Satserna lämpar sig väl till gasledningar och på petrokemiska installationer.