Boxfläta Thermiculite 894

Exfolierad Vermiculite inbunden av ett finmaskigt Inconelnät

Endast för statiska installationer

Temperatur: -270°C. till +980°C.
Tryck: applikationsberoende