Flänspackningar

LocTechs specialister har lång erfarenhet av planpackningar och statiska tätningar till svensk processindustri

Flänspackningar

LocTechs specialister har lång erfarenhet av planpackningar och statiska tätningar till svensk processindustri. Valet av planpackning är ett kritiskt val för att säkerställa driften vid er anläggning och bör därför göras med stor omsorg.

Ofta finns det många val som fungerar men man bör välja en packning som man vet har den önskade funktionen och ett pris som gör att man kan hålla den som lagerstandard. Vi hjälper er gärna med att standardisera ert behov av planpackning.

Tillsammans går vi igenom er process för att hitta den rätta standarden som gör att ni får optimal prestanda. En aspekt som man starkt ska väga in är den risk för personskada som föreligger om en packning skulle fallera. Det är av yttersta vikt att välja rätt packning för att minimera risken för personskador.

Vi utbildar fortlöpande våra tekniker i packningsteknologi. Vi kan tillhandahålla utbildning i packningsteknologi och montageteknik för er underhållspersonal som ett led i en standardisering och för att säkerställa funktionen och driften hos er.

Visar 1–12 av 27 resultat