Om oss

Företaget

Vi tar helhetsansvar för en tät anläggning, vi arbetar målmedvetet i samarbete med er för att skapa bästa förutsättningar att utveckla underhållsarbetet, öka driftsäkerheten och på så sätt öka er
lönsamhet.

Vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer vad gäller kvalitet, service, leveranssäkerhet och dokumentation.

De produkter vi väljer ska vara uppbyggda enligt standard för att garantera utbytesmöjlighet. Produkter väljs utifrån högsta driftlängd samt livscykelkostnad.

Våra produktområden är tätningar för roterande och statiska applikationer. Expansionsbälgar i stål, väv och gummi. LocTech samarbetar med de främsta leverantörerna i världen och håller ständig bevakning av produkt, -och materialutveckling.

Vi är alltid tillgängliga för rådgivning, service, utbildning och montage i hela skandinavien.

Behöver du rådgivning om en applikation eller information om våra produkter, välkommen att kontakta oss!

Lediga tjänster

Då vi är en ung firma i tillväxt så anpassar vi organisationen fortlöpande. Har du erfarenhet av försäljning och service mot processindustrin är du mycket välkommen att skicka din ansökan/CV till oss.

Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.

Välkommen med din ansökan till:
niklas.oman@loctech.se

Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan, där krettsloppsanpassning och hushållning med resurser är vägledande. vi följer miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav, vår målsättning är att överträffa dessa.

Miljö och kvalitetsansvarig är vår
V.D. Niklas Öman

I vår roll att tillgodose våra kunders behov av energieffektiva och totalekonomiska lösningar, värnar vi om miljön och verkar för minskad energiförbrukning i vårt samhälle.
Varje medarbetare känner ansvar att ta hänsyn till vår miljö och vi bedriver ett strukturerat och systematiskt miljöarbete.

Kärnvärden

Proaktiva

Vi tar initiativ och deltar, vi lyssnar och lär om utmaningarna som våra kunder möter, vi gör allt för att tillgodose deras behov, vi är genuint intresserade av att utveckla vår egen och våra kunders verksamheter. För LocTech är handling alltid viktigare än ord. Våra kunder ska möta engagerade och kunniga medarbetare, vi är flexibla och anpassar hela tiden vår verksamhet efter kunders krav och önskemål. Vår framgång är inte enbart beroende av att bygga starka relationer med våra kunder. Den är också beroende av att vi behåller och stärker relationen till våra medarbetare.

Pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar LocTech. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera fel och hålla utlovade leveranstider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera energibesparanda lösningar och undvika miljöförstörande ämnen.

Personliga

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra medarbetare ska kunna förena arbetsuppgifter med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation,god stämning och respekt för individen ska råda på LocTech.